Contact

Uitgeverij Leeswaar is bereikbaar via email

Neem contact op

Voor bestellingen van het boek "Voltooid Leven, ma stopte met eten en drinken"

1)  stuurt u een e-mail naar leeswaar1@gmail.com, waarin u vermeldt:

     - uw naam

     - het verzendadres: straat, huisnummer en postcode

én

2) maakt u  € 16,50 over naar:  NL05ABNA0609583972 t.n.v. R. Olgers-de Beer  o.v.v. "Voltooid leven". Vergeet niet in de                         overschrijving uw naam te vermelden. (Het boek kost € 12,50, verzendkosten € 4,00).

Na ontvangst van de betaling wordt het boek naar u toe gestuurd.

Ik ben bereikbaar per e-mail op het adres: leeswaar1@gmail.com.