Renske Olgers

schrijfster


Over het boek

Bewust stoppen met eten en drinken zou in de komende jaren wel eens een manier van overlijden kunnen worden die vaker gaat voorkomen. De euthanasiewet zal voorlopig niet worden verruimd en veel andere humane manieren om zelf te zorgen voor je eigen dood, op het moment dat jij het wilt, zijn er niet. Voor ouderen die niet meer verder willen leven  en niet voor euthanasie in aanmerking komen of dit niet willen, kan stoppen met eten en drinken een menswaardige manier zijn om op korte termijn te overlijden. Om dit proces goed te laten verlopen moet wel aan een aantal belangrijke voorwaarden worden voldaan. 

Mijn schoonmoeder stopte met eten en drinken toen zij haar leven niet meer leefbaar vond, ook al was zij niet ernstig of levensbedreigend ziek. Zij vond haar leven voltooid en leed psychisch elke dag onder het oud zijn.

Het boek geeft inzicht in wat er allemaal bij komt kijken en het geeft aan dat stoppen met eten en drinken veel meer inhoudt dan geen eten en drinken meer tot je nemen.


Doelgroepen

Het boek is geschreven voor verschillende doelgroepen. Het is niet alleen voor mensen die meer willen weten over deze manier van levensbeëindiging, misschien zelfs met het idee "iets achter de hand te hebben". Ook hun naasten kunnen veel informatie uit het boek halen. Dit is belangrijk  voor de gesprekken over het onderwerp en, als het zover komt, voor de begeleiding.  Professionele hulpverleners kunnen door het lezen van het verhaal van ma, zien hoe snel dingen mis kunnen gaan en wat dat voor gevolgen heeft. Zij kunnen lezen wat er nodig is om dat te voorkomen.  Het theoretische deel beschrijft onder andere wat een goede palliatieve zorg inhoudt en wat de legale mogelijkheden zijn voor palliatieve sedatie in een dergelijke situatie. Deze kennis ontbrak bij de hulpverleners die wij hebben meegemaakt.


Contact

Heeft u vragen over mijn werk of suggesties? Schrijf me en deel uw ideeën met mij. Neem contact met mij op via leeswaar1@gmail.com.

Voor bestellingen: zie de pagina Contact van deze website.Voltooid Leven

ma stopte met eten en drinken93 jaar en klaar met het leven

het verhaal, ervaringen en tips, theorieIn deel 1 van het boek staat "het verhaal van ma". Het beschrijft hoe de twaalf dagen tot haar overlijden zijn verlopen. Er is veel gebeurd en niet alles is goed gegaan. 

In deel 2 is te lezen hoe het ook anders had kunnen gaan, onze ervaringen en tips. 

Deel 3 geeft de theorie, de kennis die nodig is om iemand die stopt met eten en drinken zo te begeleiden dat de dood menswaardig kan zijn.   


© 2018 Informatie van Leeswaar. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin